Header Image
ม.ค.67 ต่างชาติลงทุนไทย จำนวน 54 ราย นำเงินเข้า 7,171 ล้าน จ้างงาน 172 คน
watermark

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยเดือน ม.ค.67 ต่างชาติลงทุนไทย 54 ราย เพิ่มขึ้น 4% นำเงินเข้าลงทุน 7,171 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 172 คน ญี่ปุ่นนำโด่ง ลงทุนมากสุด ตามด้วยสิงคโปร์ จีน สหรัฐฯ และฮ่องกง ระบุยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นองค์ความรู้เฉพาะให้กับคนไทยเพียบ ส่วนการลงทุนใน EEC มีจำนวน 17 ราย เพิ่ม 113% เงินลงทุน 2,296 ล้านบาท
         
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เดือน ม.ค.2567 ที่ผ่านมา มีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 จำนวน 54 ราย เพิ่มขึ้น 4% เป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 14 ราย และการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ผ่านช่องทางการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการใช้สิทธิตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ) 40 ราย เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 7,171 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% จ้างงานคนไทย 172 คน ลดลง 79%

โดยชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุน 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.ญี่ปุ่น 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 28 ของจำนวนธุรกิจต่างชาติในไทย เงินลงทุน 3,793 ล้านบาท ลงทุนในธุรกิจ อาทิ ธุรกิจบริการที่เป็นคู่สัญญากับภาคเอกชน โดยเป็นการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับโรงงานผลิตอะเซทีลีนแบล็ก (Acetylene Black Plant) ธุรกิจบริการกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยเป็นการให้บริการแพลตฟอร์มกลางในการจัดหาแม่บ้าน/พนักงานทำความสะอาด ธุรกิจบริการรับจ้างผลิตสินค้า (กระป๋องอลูมิเนียม ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม)
         
2.สิงคโปร์ 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 13 เงินลงทุน 1,083 ล้านบาท ลงทุนในธุรกิจ อาทิ ธุรกิจบริการ Data Center ธุรกิจบริการรับจ้างผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ธุรกิจบริการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อจำหน่าย และ/หรือให้บริการ (ซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน/ซอฟต์แวร์จัดการภายในร้านอาหาร)

3.จีน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 13 เงินลงทุน 768 ล้านบาท ลงทุนในธุรกิจ อาทิ ธุรกิจบริการให้เช่านั่งร้านขนาดใหญ่ (Scaffolding) สำหรับค้ำยันรับน้ำหนักที่ใช้ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ธุรกิจค้าปลีกสินค้า (ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ยา รักษาโรค อุปกรณ์กีฬา) ธุรกิจบริการรับจ้างผลิตสินค้า (ชิ้นส่วนเบาะรถยนต์ Specialty Coated Plastic Labels and Packaging Films)

4.สหรัฐฯ 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 11 เงินลงทุน 26 ล้านบาท ลงทุนในธุรกิจ อาทิ ธุรกิจบริการออกแบบ ติดตั้ง พัฒนา ปรับปรุง ยกระดับ ดูแล บำรุงรักษา เชื่อมโยง และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ธุรกิจการขายอาหารและเครื่องดื่ม และบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริหารจัดการเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลีกสินค้า (เคมีภัณฑ์ เครื่องปรุงรส สารและวัตถุเจือปนอาหาร)

5.ฮ่องกง 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 7 เงินลงทุน 264 ล้านบาท ลงทในธุรกิจ อาทิ ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริหารจัดการ รวมทั้งฝึกอบรมในด้านการจัดการร้านอาหารและคาเฟ่ภายในร้านจำหน่ายสินค้า ธุรกิจบริการรับจ้างผลิตสินค้า (ผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและเสียง (Audio Visualproduct) ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสำนักงาน) ธุรกิจบริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ โดยเป็นการบริการประสานงานภาพยนตร์จากต่างประเทศที่มาถ่ายทำในประเทศไทย

“การเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในอุตสาหกรรมข้างต้น มีส่วนช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านจากประเทศผู้เข้ามาลงทุนให้แก่คนไทย เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบริการลูกค้าระดับสูงและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ องค์ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพวัสดุโพลียูรีเทนโฟม องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ทางคลินิก องค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการออกแบบนั่งร้านที่ใช้สำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เป็นต้น”นางอรมนกล่าว

สำหรับการลงทุนในพื้นที่ EEC ของนักลงทุนต่างชาติ ในเดือน ม.ค.2567 มีนักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 31 ของจำนวนนักลงทุนต่างชาติในไทย เพิ่มขึ้น 113% มีมูลค่าการลงทุน 2,296 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32 ของเงินลงทุนทั้งหมด เป็นนักลงทุนจากญี่ปุ่น 5 ราย ลงทุน 476 ล้านบาท จีน 5 ราย ลงทุน 462 ล้านบาท เกาหลี 2 ราย ลงทุน 280 ล้านบาท และประเทศอื่น ๆ อีก 5 ราย ลงทุน 1,078 ล้านบาท โดยธุรกิจที่ลงทุน อาทิ ธุรกิจบริการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยานพาหนะไฟฟ้า ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและเทคนิค เช่น ให้คำแนะนำในการติดตั้งระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องจักร ธุรกิจบริการรับจ้างผลิตสินค้า (ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม Capacitor ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ทำความสะอาดทุกประเภท)


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 41,947