Header Image
ทำเนียบพาณิชย์จังหวัด
watermark

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ รายพระนามและนามปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ
23   นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์   1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน
22   นางเอกอนงค์ บัวมาศ   11 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563
21   นายบุญรัตน์ บุ้นมัจฉา   2 พ.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2562
20   นายสันติ วิสุทธิ์สิริ   21 ต.ค. 2557 - 21 ต.ค. 2558
19   นายพิชัย คิวานนท์   13 ส.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2557
18   นายอนุรักษ์ มงคลญานวรัตน์   1 ต.ค. 2551 - 30 ต.ค. 2555
17   นายสมชสย ลี้ภัยเจริญ   12 พ.ค. 2547 - 30 ต.ค. 2551
16   นายไพบูลย์ แพงเงิน   1 ต.ค. 2546 - 30 มี.ค. 2547
15   นายผดุงพงษ์ พรรณแก้ว   1 ต.ค. 2544 - 30 ก.ค. 2546
14   นายประจักษ์ หิญชีระนันท์   1 ต.ค. 2543 - 30 ก.ย. 2544
13   นายวิชาญ สีหไกร   16 พ.ค. 2538 - 30 ก.ย. 2543
12   นายไพบูลย์ พงษ์ถิระสุวรรณ   1 ก.ค. 2537 - 15 ต.ค. 2537
11   นายปรีชา รัทยานนท์   16 ต.ค. 2535 - 30 มิ.ย. 2537
10   นายสนิท บัวลอย   1 พ.ย. 2531 - 15 ต.ค. 2535
9   นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง   1 เม.ย. 2531 - 31 ต.ค. 2531
8   นางสาวนิสา มัญญกูล   1 เม.ย. 2529 - 31 มี.ค. 2531
7   นายยงศักดิ์ สาระสมบัติ   1 ต.ค. 2527 - 31 มี.ค. 2531
6   นายสมบัติ อารยะกุล   2 ต.ค. 2526 - 30 ก.ย. 2527
5   นายอดิศักดิ์ ประเสริฐภักดี   4 มิ.ย. 2525 - 30 ก.ย. 2526
4   นายสำราญ พร้อมภูล   28 ธ.ค. 2524 - 3 มิ.ย. 2525
3   นายศุภชัย ไกรเสริม   1 พ.ย. 2522 - 27 ธ.ค. 2524
2   นายนิวัฒน์ จินันทุยา   4 ต.ค. 2520 - 31 ต.ค. 2522
1   นายศุภกิจ นิมมานนรเทพ   19 ม.ค. 2519 - 3 ต.ค. 2520

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 41,935