Header Image
“พาณิชย์” ไฟเขียวผู้ผลิต 6 ราย ขึ้นราคานมและผลิตภัณฑ์นม เริ่ม 50 สตางค์ สูงสุด 2.50 บาท
watermark

“พาณิชย์”ไฟเขียวผู้ผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม 6 ราย ปรับขึ้นราคาแล้ว ขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมบริโภค 180-225 ซีซี ให้ขึ้นเฉลี่ยขวดหรือกล่องละ 50 สตางค์ ส่วนขนาด 1 ลิตร ปรับขึ้น 2.50 บาท เริ่มภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ หลังสต๊ออกเก่าหมด ย้ำการให้ปรับขึ้นราคาครั้งนี้ อนุญาตให้ขึ้นแค่ต้นทุนน้ำนมดิบ ส่วนต้นทุนค่าแรง ค่าไฟ ค่าขนส่ง ไม่พิจารณาให้ สำหรับรายที่เหลือ อยู่ระหว่างการพิจารณา หากข้อมูลครบ ก็จะอนุญาตต่อไป
         
รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประกาศปรับราคาน้ำนมดิบขึ้นจาก 20.50 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เป็น 22.75 บาทต่อกก. หรือเพิ่มขึ้น กก.ละ 2.25 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งมีผลกระทบให้ผู้ผลิตนมสดพร้อมดื่มมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นไปด้วย และได้มีการแจ้งขอปรับขึ้นราคาขายปลีกผลิตภัณฑ์นมกับกรมการค้าภายในมาตั้งแต่เดือน ม.ค.2567 ล่าสุดกรมการค้าภายในได้อนุญาตให้มีการขึ้นราคานมสมพร้อมดื่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 6 ราย มีทั้งนมยูเอชที นมพลาสเจอร์ไรส์ นมสเตอริไลซ์ โดยการปรับขึ้นราคา ในส่วนนมขนาดเล็กที่ได้รับความนิยม 180-225 ซีซี ให้ขึ้นขวดหรือกล่องเฉลี่ย 50 สตางค์ ขณะที่นมสดขนาด 1 ลิตร ปรับขึ้นเฉลี่ยกล่องหรือขวดละ 2.50 บาท
         
ทั้งนี้ ในช่วงนี้สินค้านมที่ขายปลีกตามห้างสรรพสินค้า หรือร้านสะดวกซื้อ จะยังขายราคาเดิมไปก่อน เพราะสต็อกต้นทุนเก่า ยังไม่ปรับขึ้นราคา โดยคาดว่าจะราคาใหม่จะปรับขึ้นภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ ส่วนผู้ประกอบการที่นอกเหนือจาก 6 ราย ที่ได้รับการอนุมัติให้ปรับราคา กรมการค้าภายในอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลรายละเอียด หากข้อมูลครบ ก็จะอนุญาตให้ปรับขึ้นราคาตามต้นทุนต่อไป

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาให้ปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์นมสดพร้อมดื่มนั้น กรมการค้าภายใน ได้อนุญาตให้ขึ้นเฉพาะในส่วนของต้นทุนน้ำนมดิบที่เพิ่มเท่านั้น ไม่รวมต้นทุนอื่น เช่น ค่าแรง ค่าไฟฟ้า ค่าขนส่ง แม้ทางผู้ประกอบการจะขอมาก็ตาม เพราะเป้าหมายของกรมการค้าภายใน คือ ต้องการดูแลผู้บริโภคให้ได้รับผลกระทบจากขึ้นราคาให้น้อยที่สุด แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการต้องอยู่ได้ และเกษตรกรได้ประโยชน์ ตามหลักสมดุลที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบนโยบายไว้
         
นอกจากนี้ ในการพิจารณาปรับราคา ผู้ประกอบการจะต้องแสดงให้เห็นถึงข้อมูลเอกสารสำคัญใช้ประกอบการขอขึ้นราคาด้วย ได้แก่ เอกสารเกี่ยวกับการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกร ในอัตราที่มีการปรับขึ้นใหม่แล้วที่ กก.ละ 22.75 บาท และข้อมูลเกี่ยวกับสูตรการผลิต ที่มีสัดส่วนการใช้น้ำนมดิบในการผลิตสินค้านมกล่อง หรือนมขวดของประเภทนั้น ๆ ที่แตกต่างกัน เช่น ถ้านมรสจืดที่ผสมนมดิบ 100% จะได้ขึ้นราคามากกว่า แต่ถ้าเป็นนมปรุงแต่งมีส่วนผสมอื่นก็จะขึ้นตามสัดส่วนการใช้นมดิบ ส่วนสินค้าที่ใช้นมผง จะไม่เกี่ยวข้องกับการปรับขึ้นราคา รวมถึงสินค้านมเปรี้ยวและโยเกิร์ต ซึ่งเป็นสินค้าทางเลือก ไม่ต้องขออนุญาตปรับขึ้นราคา


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 41,974