Header Image
พาณิชย์สมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการพบสื่อมวลชนท้องถิ่น
watermark

     วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการพบสื่อมวลชนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้นสอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนท้องถิ่น และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งภาคส่วนต่างๆ ได้พบปะพูดคุยกับส่วนราชการพร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นตลอดจนแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 41,920