Header Image
จำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน
watermark

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นางสาวสุจิตรา เจียมสกุล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ครั้งที่ 2/2567) โดยมีนายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน ณ วัดบัวโรย ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยบูรณาการร่วมกับห้างแม็คโคร

สาขาถนนศรีนครินทร์ นำสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดที่จำเป็นต่อการครองชีพ ได้แก่ น้ำมันปาล์ม ข้าวสาร ไข่ไก่ และอื่นๆ เข้าร่วมจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อลด

ค่าครองชีพให้ประชาชน มีเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมงาน จำนวน 300 คน


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 41,998