Header Image
​“ภูมิธรรม” หนุนผู้ประกอบการผลิตบรรจุภัณฑ์ ฉลากอัจฉริยะ รับเทรนด์กติกาโลกใหม่
watermark

“ภูมิธรรม”มอบรางวัล DTN Smart Labelling Contest 2023 ให้กับผู้ชนะการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์-ฉลากอัจฉริยะ เผยทุกวันนี้โลกเปลี่ยน ผู้บริโภคจะเป็นผู้กำหนดตลาดมากขึ้น และยังมีกติกาโลกใหม่ เน้นสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม แนะผู้ประกอบการ ผลิตสินค้า บรรจุภัณฑ์ ต้องตอบโจทย์ และเน้นใช้นวัตกรรมฉลากอัจฉริยะมาช่วยเพิ่มการสื่อสารกับผู้บริโภค    

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล DTN Smart Labelling Contest 2023 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ อย่างชาญฉลาด ก้าวล้ำนำเทรนด์ ด้วยฉลากอัจฉริยะ แก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากอัจฉริยะ ว่า วันนี้โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดความท้าทายค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม วิกฤติโรคอุบัติใหม่ ที่กระทบพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการค้าขาย ผู้ประกอบการทุกท่านต้องทำความเข้าใจ ไม่ว่าจะใส่ใจหรือไม่ โลกก็เปลี่ยนแปลง และจะมากระทบกับท่าน ผู้บริโภคจะเป็นผู้กำหนดตลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ

“รัฐบาลตระหนักถึงความท้าทาย จึงมุ่งเน้นสร้างรายได้ ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพทางการค้าอย่างยั่งยืน หาโอกาสและตลาดทางการค้าใหม่ให้กับสินค้าและบริการของไทย โดยฉลากอัจฉริยะ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้รู้ที่มาสินค้า คุณภาพสินค้า มีสตอรี่เล่าเรื่อง เป็นการสื่อสารเชิงลึกให้กับผู้บริโภค ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มช่องทางการค้าสร้างแต้มต่อทางการค้าให้มากขึ้น สิ่งที่ควรคิดต่อ ไม่ใช่จบแค่วันที่มอบประกาศนียบัตรเท่านั้น ต้องต่อยอดผลงานที่เป็นประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ให้สังคมรับรู้ว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การแข่งขันที่ดีมากขึ้น”นายภูมิธรรมกล่าว

สำหรับกิจกรรม DTN Smart Labelling Contest 2023 เป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยตระหนักถึงแนวโน้มพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าประเภทอาหารของผู้บริโภค โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศที่กำลังเปลี่ยนแปลง หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ และคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของทั้งสินค้าและบรรจุภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีทั้งความสวยงาม ทันสมัย โดยเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมฉลากอัจฉริยะมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้บริโภคในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น จะช่วยตอบโจทย์ด้านกฎระเบียบและพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดคู่ค้าสำคัญของไทย เช่น สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป (อียู) ได้

โครงการนี้ ดำเนินการโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และได้รับความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีผู้สมัครเข้าร่วมจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งบริษัทเอกชน นักออกแบบอิสระ และนักศึกษารวม 73 ทีม โดยได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม (bootcamp) 20 ทีม ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Mr.Good ของนายวรยศ สุขแช่ม และ น.ส.พรพิมล ตปนียะพงศ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Bugni รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม MorePround และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีม Smile Bugs และทีม Lalamoon ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าไปชมผลงานได้ที่ www.Smart-Labelling.com


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 41,940