Header Image
​“พาณิชย์” จับมือ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ คุมเข้มขายสินค้าละเมิด ตรวจเจอเลิกสัญญาเช่า
watermark

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ยกระดับการเฝ้าระวังและตรวจตราการจำหน่ายสินค้าละเมิด กำหนดโทษยกเลิกสัญญาเช่าทันที หากพบมีการขาย พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ หนุนผู้ประกอบการไทยพัฒนาแบรนด์หรือเครื่องหมายการค้าของตนเอง และนำมาจดทะเบียน แนะผู้บริโภคต้องร่วมมือด้วย อย่าซื้อ อย่าใช้ของปลอม และช่วยเป็นหูเป็นตา พบเจอที่ไหนแจ้งได้เลย

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมได้หารือกับผู้บริหารศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์ เดินหน้ารณรงค์ต่อต้านการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่บัดนี้และตลอดเดือนมี.ค.2567 โดยมุ่งหมายให้ประเทศไทยหลุดจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List : WL) ในการจัดสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ หลังจากในปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้ชื่นชมต่อพัฒนาการด้านนโยบาย และผลการดำเนินการปราบปรามที่เป็นรูปธรรมของไทย

สำหรับความร่วมมือที่เกิดขึ้น ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จะมีการเฝ้าระวังและตรวจตราการจำหน่ายสินค้าละเมิด กำหนดมาตรการยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ค้าที่จำหน่ายสินค้าละเมิดภายในพื้นที่ศูนย์การค้า จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงโทษและความผิดในการจำหน่ายสินค้าละเมิด รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยมีการพัฒนาแบรนด์หรือเครื่องหมายการค้าของตนเอง และนำมาจดทะเบียนกับกรมเพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในอีกหลายมิติ

ทั้งนี้ นอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเจ้าของสิทธิ์ที่จะร่วมกันป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ประชาชนผู้บริโภคถือเป็นแนวร่วมสำคัญที่มีส่วนช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในการเลือกซื้อสินค้าที่ถูกกฎหมาย และไม่สนับสนุนสินค้าละเมิด โดยหากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแจ้งเบาะแสมายังกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4702 หรือสายด่วน 1368


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 41,913