Header Image
กรมพัฒน์ฯ ขึ้นเหนือ ติวเข้มร้านอาหาร รุ่นที่ 6 พื้นที่ จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครแล้ว ฟรี!
watermark

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าจับมือแม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี จัดหลักสูตร “Smart Restaurant Plus” รุ่นที่ 6 ยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ เปิดติวเข้มความรู้การบริหารจัดการธุรกิจ บัญชีและภาษี การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ เปิดรับสมัครรวม 100 ราย ตั้งแต่วันนี้ถึง 6 มี.ค.67 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
         
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ร่วมมือกับแม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี จากบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เดินหน้าพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาดให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาร้านอาหารในส่วนภูมิภาค เพราะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจและชุมชน ทั้งการจ้างงาน และธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่อง ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยล่าสุดได้จัดรุ่นที่ 5 ที่ภาคตะวันออกไปแล้ว ณ จังหวัดชลบุรี และกำหนดจัดรุ่นที่ 6 ด้วยการเดินสายขึ้นเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Smart Restaurant Plus การบริหารจัดการและยกระดับธุรกิจร้านอาหาร หลักสูตร 2 วัน (12 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 20-21 มี.ค.2567 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
         
ทั้งนี้ ในการจัดรุ่นที่ 6 นี้ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหาร และการตลาดออนไลน์ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ อาทิ คุณราชิต ไชยรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีภาษี CEO บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่น จำกัด คุณพรชัย นิตย์เมธาวงศ์ General Manager : BEARHOUSE/Co-Founder เพจเพื่อนแท้ร้านอาหาร คุณคุณาพงศ์ เตชวรประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและโปรโมทร้านเจ้าของเพจขายดีไปด้วยกัน เชฟพัทธนันท์ ธงทอง Executive Chef and Co-partner ร้าน Maze Dining มาร่วมเผยเคล็ดลับ เทคนิคบริหารการเงินง่าย ๆ อย่างมืออาชีพ การบริหารต้นทุนให้คุ้มค่า ได้ผลกำไรสูงสุด Restaurant Marketing ทำการตลาดฉบับร้านขายดี ปี 2024 และ Tips to Success จัดการครัวอย่างไรให้ปัง และยังจะได้พบกับกิจกรรมออกบูธนำเสนอเครื่องมือหรือตัวช่วยในยุคดิจิทัลให้ร้านอาหารสามารถทำธุรกิจได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วได้ยิ่งขึ้น จากเครือข่ายพันธมิตรด้วย
         
สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 1.เป็นธุรกิจร้านอาหารเท่านั้น 2.สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดหลักสูตร ทั้ง 2 วัน ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 ราย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มี.ค.2567 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในวันที่ 8 มี.ค.2567 ทาง www.dbd.go.th หัวข้ออบรม/สัมมนา และ Facebook : แมคโครโฮเรก้า อคาเดมี  
ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่มีธุรกิจร้านอาหารที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลดำเนินกิจการอยู่ จำนวน 1,337 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 3,672 ล้านบาท จำนวนธุรกิจร้านอาหารเติบโต ร้อยละ 17 ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 และธุรกิจร้านอาหาร ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากจำนวนนักท่องเที่ยวและกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น  

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2547 5985  สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 และ www.dbd.go.th


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 41,998